Dränering

 

Färjmansgatan, Helsingborg
 
Kielergatan, Helsingborg
Kulla gågata, Helsingborg
Rosenvägen, Skälderviken